Neidio i'r cynnwys Neidio i'r llywio

Croeso i Paru Swyddi Ar-lein

Bydd Paru Swyddi Ar-lein yn cael ei ddisodli gan Dod o hyd i swydd ar 14 Mai 2018.

Os oes gennych gyfrif Paru Swyddi Ar-lein presennol byddwch yn gallu mewngofnodi iddo tan 17 Mehefin 2018 i gael mynediad i wybodaeth am swyddi ac ymgeiswyr presennol. Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu hysbysebu swyddi ar ôl 17 Mai 2018.

Bydd eich manylion cyfrif sylfaenol yn cael eu trosglwyddo i’r gwasanaeth newydd a bydd eich cwmni yn derbyn e-bost gyda gwybodaeth bellach am hyn. Ni fydd unrhyw wybodaeth am swyddi neu ymgeiswyr presennol yn cael eu trosglwyddo, felly bydd angen i chi wneud copiau lleol i gyfeirio atynt yn y dyfodol.

Dylech nodi y bydd cofrestru i Gyflogwyr newydd ar Paru Swyddi Ar-lein yn cau ar 10 Mai 2018 ac yn agor ar Dod o hyd i swydd ar 14 Mai 2018.

Angen cyfrif?

Os nad ydych eisoes wedi delio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau fel cyflogwr, dewiswch y botwm cofrestru.

Byddwch angen cyfrif Porth y Llywodraeth i gwblhau eich ymrestriad, os nad oes gan eich sefydliad un bydd yn cael ei greu fel rhan o'r broses hon. Os oes un ganddynt eisoes, byddwch angen cael yr ID Defnyddiwr a Chyfrinair wrth law.

Cyn cofrestru Cliciwch Yma a lawr lwytho ein Llawlyfr i Gyflogwyr rhwydd i’w ddilyn.

Gyda chyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn barod?

Os nad ydych eisoes wedi cwblhau eich ymrestriad neu os ydych yn symud i hunanwasanaeth, cyfeiriwch at y ddolen yn yr e-bost a anfonwyd atoch