Neidio i'r cynnwys Neidio i'r llywio

Croeso i Paru Swyddi Ar-lein

Mae Paru Swyddi Ar-lein yn wasanaeth a gynigir drwy Borth y Llywodraeth. Cynllunwyd y gwasanaeth hwn i'ch helpu i ddod o hyd i a chyflogi'r ceiswyr gwaith mwyaf addas ar gyfer swyddi posib. Gallwch hysbysebu swyddi, adolygu CVs a derbyn y newyddion diweddaraf am geiswyr gwaith sy'n cwrdd â'ch gofynion.

I gael mynediad i Paru Swyddi Ar-lein, byddwch angen cyfrif Porth y Llywodraeth. (Mae'n rhaid i'r cyfrif Porth y Llywodraeth hwn fod yn gyfrif eich sefydliad, dim eich cyfrif personol).

Angen cyfrif?

Os nad ydych eisoes wedi delio gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau fel cyflogwr, dewiswch y botwm cofrestru.

Byddwch angen cyfrif Porth y Llywodraeth i gwblhau eich ymrestriad, os nad oes gan eich sefydliad un bydd yn cael ei greu fel rhan o'r broses hon. Os oes un ganddynt eisoes, byddwch angen cael yr ID Defnyddiwr a Chyfrinair wrth law.

Cyn cofrestru Cliciwch Yma a lawr lwytho ein Llawlyfr i Gyflogwyr rhwydd i’w ddilyn.

Gyda chyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn barod?

Os nad ydych eisoes wedi cwblhau eich ymrestriad neu os ydych yn symud i hunanwasanaeth, cyfeiriwch at y ddolen yn yr e-bost a anfonwyd atoch